Cửa hàng thời trang của bé – Bé làm nhà thiết kế – Tạo mẫu áo quần

Bé có một cửa hàng thời trang, mọi người đến xem và mua hàng. Yêu cầu bé thiết kế mẫu áo quần cho khách hàng. Cùng bé thiết kế những mẫu áo quần…