Chứng nhận quốc tế

JIS Q 9001:2008 (ISO 9001:2008) & JIS Q 14001 2004 (ISO 14001 2004)

NSF

JFRL

ASR ISO14001 2015

Chứng nhận tiêu chuẩn Việt Nam

Bộ y tế viện Pasteur

Chứng nhận viện Pasteur đối với EF102 / CSP801E